Wspólnoty

Wspólnota Nieruchomości Chrobrego 8,8a,8b,8c w Stargardzie

Adres:

Chrobrego 8,8a,8b,8c, 73-110 Stargard

Dane teleadresowe Zarządcy:

DTK „Kupiec” Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 184c/2 71-256 Szczecin

OBOWIĄZEK WM BEZ MONITORINGU