Wspólnoty

Wspólnota Mieszkaniowa Polskich Marynarzy 74, 74B, 74D, 76, 76B, 76D w Szczecinie

Adres:

ul. Polskich Marynarzy 74, 74B, 74D, 76, 76B, 76D , 71-050 Szczecin

Dane teleadresowe Zarządcy:

DTK „Kupiec” Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 184c/2 71-256 Szczecin

OBOWIĄZEK WM BEZ MONITORINGU