Wspólnoty
Wspólnota Mieszkaniowa Kopańskiego 5,7 w Szczecinie

Wspólnota Mieszkaniowa Kopańskiego 5,7 w Szczecinie

Adres:

ul. Kopańskiego 5,7, 71-625 Szczecin

Dane teleadresowe Zarządcy:

DTK „Kupiec” Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 184c/2 71-256 Szczecin

OBOWIĄZEK WM BEZ MONITORINGU