Wspólnoty
Wspólnota Mieszkaniowa Popiełuszki 4,4a,4b,4c,8 w Szczecinie

Wspólnota Mieszkaniowa Popiełuszki 4,4a,4b,4c,8 w Szczecinie

Adres:

ul. Popiełuszki 4,4a,4b,4c,8, 71-214 Szczecin

Dane teleadresowe Zarządcy:

DTK „Kupiec” Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 184c/2 71-256 Szczecin

OBOWIĄZEK WM BEZ MONITORINGU