Wspólnoty
Wspólnota Mieszkaniowa Zaleskiego 2D w Szczecinie

Wspólnota Mieszkaniowa Zaleskiego 2D w Szczecinie

Adres:

ul. Zaleskiego 2D , 70-495 Szczecin

Dane teleadresowe Zarządcy:

DTK „Kupiec” Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 184c/2 71-256 Szczecin

OBOWIĄZEK WM BEZ MONITORINGU