Wspólnoty
Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 115 A-F w Szczecinie

Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 115 A-F w Szczecinie

Adres:

al. Wojska Polskiego 115 A-F , 70-483 Szczecin

Dane teleadresowe Zarządcy:

DTK „Kupiec” Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 184c/2 71-256 Szczecin

OBOWIĄZEK WM BEZ MONITORINGU