Wspólnoty
Wspólnota Mieszkaniowa Tuwima 27 i Moniuszki 9 w Szczecinie

Wspólnota Mieszkaniowa Tuwima 27 i Moniuszki 9 w Szczecinie

Adres:

ul. Tuwima 27 i Moniuszki 9 , 70-426 Szczecin

Dane teleadresowe Zarządcy:

DTK „Kupiec” Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 184c/2 71-256 Szczecin

OBOWIĄZEK WM BEZ MONITORINGU