Wspólnoty
Wspólnota Mieszkaniowa Stoisława3, Partyzantów 3, Kaszubska 53 w Szczecinie

Wspólnota Mieszkaniowa Stoisława 3, Partyzantów 3, Kaszubska 53 w Szczecinie

Adres:

ul. Stoisława 3, Partyzantów 3, Kaszubska 53 , 70-223 Szczecin

Dane teleadresowe Zarządcy:

DTK „Kupiec” Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 184c/2 71-256 Szczecin

OBOWIĄZEK WM BEZ MONITORINGU