Wspólnoty
Wspólnota Mieszkaniowa Raginisa 1,3 w Szczecinie

Wspólnota Mieszkaniowa Raginisa 1, 3 w Szczecinie

Adres:

ul. Raginisa 1, 3 , 71-624 Szczecin

Dane teleadresowe Zarządcy:

DTK „Kupiec” Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 184c/2 71-256 Szczecin

OBOWIĄZEK WM BEZ MONITORINGU