Wspólnoty
Wspólnota Mieszkaniowa Polskich Marynarzy 86 w Szczecinie

Wspólnota Mieszkaniowa Polskich Marynarzy 86 w Szczecinie

Adres:

ul. Polskich Marynarzy 86 , 70-460 Szczecin

Dane teleadresowe Zarządcy:

DTK „Kupiec” Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 184c/2 71-256 Szczecin

OBOWIĄZEK WM BEZ MONITORINGU