Wspólnoty
Wspólnota Mieszkaniowa Kasprzaka 2,4,6,8 w Szczecinie

Wspólnota Mieszkaniowa Kasprzaka 2,4,6,8 w Szczecinie

Adres:

ul. Kasprzaka 2,4,6,8, 71-074 Szczecin

Dane teleadresowe Zarządcy:

DTK „Kupiec” Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 184c/2 71-256 Szczecin

OBOWIĄZEK WM BEZ MONITORINGU