Wspólnoty
Wspólnota Mieszkaniowa Bogumiły 8/Gorkiego 3-5 w Szczecinie

Wspólnota Mieszkaniowa Bogumiły 8/Gorkiego 3-5 w Szczecinie

Adres:

ul.Bogumiły 8/Gorkiego 3-5 70-395 Szczecin

Dane teleadresowe Zarządcy:

DTK „Kupiec” Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 184c/2 71-256 Szczecin

OBOWIĄZEK WM BEZ MONITORINGU