Wspólnoty
Wspólnota Mieszkaniowa Ku Słońcu 23 i 23A w Szczecinie

Wspólnota Mieszkaniowa Ku Słońcu 23 i 23A w Szczecinie

Adres:

ul. Ku Słońcu 23 i 23 A, 71-073 Szczecin

Dane teleadresowe Zarządcy:

DTK „Kupiec” Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 184c/2 71-256 Szczecin

OBOWIĄZEK WM BEZ MONITORINGU