Wspólnoty

Wspólnota Mieszkaniowa Galaktyki 8,10 w Szczecinie

Adres:

Galaktyki 8,10, 71-781 Szczecin

Dane teleadresowe Zarządcy:

DTK „Kupiec” Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 184c/2 71-256 Szczecin