Kontakt

Dom Towarowy Kupca „Kupiec” Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 184c/2

71-256 Szczecin

Telefon: 91 489 35 53, 91 489 35 38

Kapitał Zakładowy 3.817.000,00 PLN

NIP 852-10-18-426 REGON 810063723

Jeśli chcecie Państwo zgłosić problem techniczny bądź administracyjny, prosimy o podanie adresu, jakiego problem ten dotyczy

    Wysłanie formularza oznacza wyrażenie przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie przez spółkę Dom Towarowy Kupca „Kupiec” Sp. z o. o. danych osobowych w celu nawiązania kontaktu. Pełne informacje administratora zawarte są w naszej Polityce Prywatności (www.kupiec-zarzadca.pl).